top of page
IMG-20210114-WA0011.jpg

Balansi

Balansi és un projecte artístic que té l‘intenció d‘unir natura i surrealisme, blanc i negre, optimisme i realisme, per intentar entendre un món cada cop menys humá i més marcià.

Amb predilecció pel detall, i sempre amb l‘esperit de forçar una reacció en l‘espectador que 

trascendeixi l‘experiencia estètica de mirar.

Balansi es un proyecto artístico que tiene la intención de unir natura y surrealismo, blanco y negro, optimismo y realismo, para intentar entender el mundo cade vez menos humano y más marciano..

Con predilección por el detalle, y siempre con el espíritu de forzar una reacción al espectador que trascienda la experiencia estética de mirar.

Diseños